ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
นายฐิติ อินทะพันธุ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บันนังสตา จังหวัดยะลา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรการุณยมิตรค่ะ
04 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทงในชุมชน  ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด  “แอ่วยี่เป็งม่วนใจ๋  ปลอดประทัดยักษ์  ไร้แอลกอฮอล์”   และ “สืบสานประเพณียี่เป็งตามวิถีล้านนา  สืบสานภูมปัญญาท้องถิ่น”  ขึ้น  ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน โดยมีนางสุดารัตน์ อินทราศี ปลัดเทศบาล ปฏิบัตินหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และจัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วยการทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ การทำผางประทีป  และทำซุ้มประตูป่า

23 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานภูมปัญญาท้องถิ่น ให้แก่เด็กนักเรียนได้ร่วมเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน วิธิร์มา กันยายน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

23 พฤศจิกายน 2561


ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ประธานชุมชน ประธานกลุ่มเกษตรกร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง ร่วมประชุมโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และการจัดทำบัญชีครัวเรือน
23 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและถวายบังคม​ ร.6​ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว​ บิดาแห่งลูกเสือไทย


23 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่ประจำกองสำนักปลัดเทศบาลลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
09 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 สภาเด็กและเยาวชนเมืองแกน ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการหยาดฝน
05 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย"ทีปังกรการุณยมิตร" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การเกษตรเมืองแกน
05 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่อำเภอแม่แตงร่วมผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม /หัวหน้างานพัฒนาชุมชน /เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน
30 ตุลาคม 2561

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายฐิติ​ อินทะพันธุ์​ หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็น​ประธานในพิธีเปิดโครงการบิ๊คคลีนนิ่ง​ Big Cleanning Day​ ของศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรการุณยมิตร​ โดยมีคณะครู​ และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมการทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรการุณยมิตร​ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
30 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านรองประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน และรับชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน ณ โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน
22 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมกับกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและเรียนรู้ชุมชน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ และทำกิจกรรมรณรงค์สมทบทุน เพื่อมอบของใช้ส่วนตัวแก่ผู้พิการ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
22 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดย ผอ.วิร์ธิมา​ กันยายน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ร่วมพิธีเปิด​การ​แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย​ รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ​ ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา2561​ สุโขทัยธานีเกมส์ ณ​ สนามกีฬา​สถาบันวิทยาลัยพละศึกษาสุโขทัย​
22 ตุลาคม 2561

โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน วันที่ 28 กันยายน 2561 จัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำดอกดาวกระจายไทย และดอกคอสมอส จากหลอดพลาสติก เพื่อจัดเตรียมเป็นสินค้าจำหน่าย ในเทศกาลงานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 9 ที่จะมาถึงของปีนี้
28 กันยายน 2561

วันที่ 25 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ดำเนินกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเมืองแกนสดใส ร่วมใจใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะ รอบที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน
25 กันยายน 2561

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2