ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อวันที่
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256217 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง25 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายท่า22 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เลียบถนนสายบ้านปง - บ้านสันป่21 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายกระดานพร้อมขาตั้งเหล็ก19 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชุมชนท่าต้นปุย-ชุ14 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนปิดภาคเรียนที่ 214 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเลียบคลองชลประทาน14 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 6 ล้อ11 มีนาคม 2562
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ08 มีนาคม 2562
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เลียบถนนสายบ้านปง-บ้านสันป่าตอง ช่06 มีนาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.เลียบถนนสายบ้านปง-บ้านสันป่าตอง ช่วงชุมชนบ้านเด่06 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนสายซอย 5 ชุมชนม่วงคำ01 มีนาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายท่าต้นปุย01 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย 828 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เลียบถนนสายบ้านปง-บ้านสันป่าต28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก27 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ26 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 26 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์26 กุมภาพันธ์ 2562

 [1]  2  3  4  5 .....