ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อวันที่
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนพาราแอสฟัลท์ติคอนกรีต25 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูเข้า-ออกห้องกองคลัง18 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256108 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ 08 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ06 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย 806 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนสายซอย 506 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาสเฟยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง01 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 6 ล้อ31 มกราคม 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รถกระเช้าไฟฟ้า)28 มกราคม 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (2 โครงการ)28 มกราคม 2562
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา22 มกราคม 2562
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ22 มกราคม 2562
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต16 มกราคม 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา15 มกราคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเลียบคลองชลประทาน09 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ24 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สี่แยกที่อ่านหนังสือพิมพ์ชุมชนบ้านหนองรวมใจ12 ธันวาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เลียบถนนบ้านปง - บ้านสันป่าตอง ช่วงชุมชนบ้านเด่น1 07 ธันวาคม 2561

     1  [2]  3  4  5  6 .....