ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อวันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ07 ธันวาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256204 ธันวาคม 2561
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงชุมชนบ้านเด่น04 ธันวาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ27 พฤศจิกายน 2561
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง26 พฤศจิกายน 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สี่แยกที่อ่านหนังสือพิมพ์23 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง21 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 256121 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/256102 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผยแพร่แผนการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์29 ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์22 ตุลาคม 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ภาคเรียนที่ 2 ปีก09 ตุลาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256204 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.บ้านหนองออน 1-228 กันยายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256227 กันยายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.สายบ้านหนองออน ช่วงชุมชนหนองออน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอ04 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก ถนนสายบ้านป่าไผ่22 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างเสริมผิวทางพาทาแอสฟัลท์ติกสายบ้านใหม่22 สิงหาคม 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านป่าไผ่19 กรกฎาคม 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านใหม่19 กรกฎาคม 2561

     1  2  [3]  4  5  6  7 .....