ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อวันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง27 มิถุนายน 2561
การจำหน่ายพัสดุของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา05 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา09 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)22 มีนาคม 2561
ประกาศแผนการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ แบบเทท้าย16 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะงานขุดเจาะบ่อบาดาล13 มีนาคม 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ05 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศซื้อรถบรรทุก06 ธันวาคม 2560
แผนจัดซื้อรถบรรทุก07 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา09 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 25 กรกฎาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและราคากลาง11 กรกฎาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์และราคากลาง11 กรกฎาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน05 กรกฎาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา05 กรกฎาคม 2560
ประกาศสอบราคาก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่เขตการศึกษาและราคากลาง21 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน21 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ (ปรับปรุงอาคารสำนักงาน)15 ธันวาคม 2559
สอบราคาปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารเรียนและราคากลาง16 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน10 ตุลาคม 2559

     1  2  3  [4]  5  6  7  8