ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ปิดเทอม 216 ตุลาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน16 ตุลาคม 2558
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 255930 กันยายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารมณฑปเสาอินทขิลและอาคารศาลาบาตร23 กันยายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนเพื่อจ่ายเป็นค่าทาสี23 กันยายน 2558
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์04 กันยายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวาท่อระบบประปาหมู่บ้าน14 สิงหาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดลำเหมืองไส้ไก่03 สิงหาคม 2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์06 กรกฎาคม 2558
ประกาศสอบราคาจัดจ้างชุดดุริยางค์01 กรกฎาคม 2558
ประกาศสอบราคาจัดซื้อถังขยะพลาสติก26 มิถุนายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก23 มิถุนายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย10 มิถุนายน 2558
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ10 มิถุนายน 2558
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา22 เมษายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมปรับพื้นที่17 มีนาคม 2558
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโอเวอร์เลย์17 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน26 มกราคม 2558
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำรถแห่ขบวนเกษตร08 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ18 พฤศจิกายน 2557

    ..... 2  3  4  5  [6]  7  8