ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228


ประชาสัมพันธ์

ช่องทางลัด

ช่องทางลัด


ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
> ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนเกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)
> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายทางชุมชนวังดิน-ชุมชนป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ ค.ส.ล.สายทางชุมชนวังดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (m63100002923)
> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมเทศบาลเมืองแกนพัฒนา

สื่อประชาสัมพันธ์

วารสารออนไลน์

วารสารเทศบาล
ประจำปี

มัลติมีเดีย

มัลติมีเดีย

ที่นี่...เมืองแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

บริการประชาชน