ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228


ประชาสัมพันธ์

ช่องทางลัด

ช่องทางลัด


ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน หมู่ที่ 10 ตำบลอินทขิล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางชุมชนท่าต้นปุย-ชุมชนสันป่าตอง ช่วงชุมชนวังแดง หมู่ที่ 2 ต.อินทขิล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก เลียบถนนสายซอย 18 ชุมชนช่อแล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก เลียบถนนซอย 7 ชุมชนร่วมใจ บ้านใหม่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ซอย 1 ซอย 5 ซอย 7 หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขน ย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรับรองแบบงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานตามโครงการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กิจกรรมเทศบาลเมืองแกนพัฒนา

สื่อประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์

บริการประชาชน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 101 9431 21761 22427 50621 60517 314883 34.239.148.127