ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน กับการมีส่วนร่วมต่อชุมชน

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้นำผู้สูงอายุจัดกิจกรรม เคารพธงชาติ ธรรมะสวัสดี การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประจำวัน และร่วมเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมต่อชุมชน โดยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้มาร่วมชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการ ด้านงบประมาณ และกิจกรรมการมี่ส่วนร่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้มาเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาต่อไ