ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228


ประชาสัมพันธ์

ช่องทางลัด

ช่องทางลัด


ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
> ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ออกแบบรับรองแบบก่อสร้าง โครงการตามเทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 , โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนหัวดง หมู่ที่ 3 ตำบลอินทขิล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.เลียบถนนสาย 2 ชุมชนบ้านปง 3 (ซอยซากุระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
> ประกาศโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> ประกาศเรื่อง วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรฯ
> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
> ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช้วยครู (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)
> ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป
> ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู(วิชาเอกอังกฤษ)

กิจกรรมเทศบาลเมืองแกนพัฒนา

สื่อประชาสัมพันธ์

วารสารออนไลน์

วารสารเทศบาล
ประจำปี

มัลติมีเดีย

มัลติมีเดีย

ที่นี่...เมืองแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

บริการประชาชน