ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดพิธีเปิดโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดยได้รับเกียรติจากนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ พร้อมด้วยนายศราวุธ ไทยเจริญ นายอำเภอแม่แตง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธี และนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานการดำเนินโครงการต่อประธานในพิธี จากนั้นท่านประธานในพิธีได้มอบพันธุ์ปลา และมอบใบประกาศนียบัตรแสดงการขอบคุณแก่ผู้ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการ ภายในงานมีการให้บริการคลินิคเกษตร จากหน่วยงานต่างๆ มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่แตง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเกษตรกรในพื้นที่อำเถอแม่แตง นักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวได้เริ่มจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561