ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 25 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ดำเนินกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเมืองแกนสดใส ร่วมใจใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะ รอบที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน
25 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ดำเนินโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน
23 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมบรรยายหัวข้อโรคข้อเข่าเสื่อม เป็นการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ และร่วมทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน
21 กันยายน 2561

ประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมันสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
27 สิงหาคม 2561

โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เปิดโครงการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 โดยมี นางวิร์ธิมา กันยายน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
27 สิงหาคม 2561

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนคนเมืองแกน การประกวดวงดนตรีเยาวชนคนเมืองแกนต้านยาเสพติด การประกวดรำวงย้อนยุคสามวัยต้านภัยยาเสพติด และการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนต้านภัยยาเสพติด รุ่นอายุ 12 และ 14 ปี ประจำปี 2561 วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
25 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน ร่วมเรียนรู้การฝึกทำขนมไทย "ข้าวเกรียบปากหม้อ" วิทยากรโดยนางสาวกรวันท์ ปันอื่น ข้าวเกรียบปากหม้อสูตรบ้านวังดิน โดยให้ผู้สูงอายุได้ร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ทำให้ผู้สูงอายุเกิดความสุขและสนุกสนุนกับการร่วมทำขนมเป็นอย่างยิ่ง
17 สิงหาคม 2561

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายศรชัย ชมถิ่น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการโภชนาอาหารปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแกน ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน
16 สิงหาคม 2561

การประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
14 สิงหาคม 2561

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน จิตอาสา และประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
โดยมีกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ร่วมลงนามถวายพระพร กิจกรรมการร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวนกว่า 400 ต้น ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
26 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมเปตองทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม สมาธิเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง กิจกรรมนี้ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
20 กรกฎาคม 2561

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกนจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิ วันแม่แห่งชาติ โดยให้นักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกนประดิษฐ์ดอกมะลิ เพื่อฝึกเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และเพื่อจำหน่ายเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่ใกล้จะถึงนี้ค่ะ
17 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 สภาวัฒนธรรมเมืองแกน ร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดงานพิธีไหว้ครู ครอบครูหลวง เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพงานศิลป์ ฟ้อน ดนตรี ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ภาพโดยคุณภาพโดยคุณชัยพฤกษ์ เคลื่อนเพชร (seven chiangmai)
17 กรกฎาคม 2561

ผู้อำนวยการกองการศึกษา นำคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรการุณยมิตร เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการขยะภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
10 กรกฎาคม 2561

ผู้อำนวยการกองการศึกษา นำคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรการุณยมิตร มาศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการขยะภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเเขลางค์นครม่อนจำศีล และ เทศบาลเขลางค์นครบ้านทุ่งเกิด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
10 กรกฎาคม 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1