ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน วันที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยท่านรองประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกฯ ได้พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และกิจกรรมในวันนี้การฝึกสมาธิในผู้สูงอายุ และประดิษฐ์ตุ๊กตาไหมพรม และกิจกรรมสันทนาการ
08 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู เจ้าหน้าที่พนักงาน จิตอาสา และประชาชน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ สวนสาธารณะ และในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
05 ธันวาคม 2560

โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยนายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกฯ กล่าวพบปะกับผู้สูงอายุ และมอบนโยบายการทำงาน ให้กับพนักงานเทศบาล และนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกนในวันนี้จะได้เรียนรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
01 ธันวาคม 2560

โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เทศบาลฯ
และในวันนี้ได้ทำกิจกรรม ฝึกทำที่เก็บพวงกุญแจ การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ คือการออกแบบ, การเย็บ เนา สอย ผ้า,การประยุกต์ใช้ของรอบตัวให้เกิดประโยชน์
17 พฤศจิกายน 2560

นายประพันธ์  ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล คณะครูโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีปังกรการุณยมิตรร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรม Big cleanning day ร่วมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 2
ในวันนี้ค่ะ
30 ตุลาคม 2560

การประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยมีนายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน
27 ตุลาคม 2560

นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน 
การจัดการประชุมเตรียมงาน "หนาวนี้ที่เมืองแกน" ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้ เป็นการระดมความคิดเห็นจากชุมชน ในการดำเนินกิจกรรมภายในงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากชุมชน บูรณาการร่วมกันในการดำเนินงาน หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 8 สร้างความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนอย่างแท้จริง
10 ตุลาคม 2560

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน จัดกิจกรรม นำผู้สูงอายุ เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
07 ตุลาคม 2560

แปลงดอกดาวเรือง 24,768 ต้น จะบานสะพรั่งรอบบริเวณสำนักงานเทศบาล สวนสาธารณะในเขตพื้นที่ โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรการุณยมิตร และส่วนหนึ่งจำนวน 3,000 ต้น จะสนับสนุนให้อำเภอแม่แตง ในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และให้ประชาชนได้ร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็ดพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
06 ตุลาคม 2560

นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรี กล่าวให้โอวาสแก่นักเรียน ในพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียนD. A. R. E. ณ อาคารมัธยม โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก
29 กันยายน 2560

ในช่วงเช้านักเรียน นายประพันธ์ ชัยอินตารองนายกฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและไหว์พระสวดมนต์

-มีวิทยากรพิเศษมาเล่าประวัติความเป็นมาของเมืองแกนทางประวัติศาสตร์

-มีการแข่งขันร้องเพลง เมืองแกนไมค์ทองคำ ครั้งที่2 ณ อาคารเอนกประสงค์เมืองแกน29 กันยายน 2560

วันนี้เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลทุกคนมีการเข้าแถวเคารพธงชาติไทยร่วมกัน
28 กันยายน 2560

นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมโครงการ "Stop Teen Mom" รณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาเกษตรเมืองแกน
28 กันยายน 2560

ท่านรองประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารฯ ท่านสมาชิกสภาฯ กล่าวโอวาทแก่นักเรียน ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อสุขภาวะที่ดี ณ อาคารเรียนมัธยม เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
27 กันยายน 2560

นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา กล่าวเปิดโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการและการปรับสภาพจิตใจคนพิการ ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน
27 กันยายน 2560

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1