ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 19 เมษายน 2562 สภาวัฒนธรรม และโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมจัดกิจกรรมสืบฮีตโตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและมีการแสดงฟ้อนรำ โดยตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ จากหลายชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน

19 เมษายน 2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วย สมาชิก อปพร. ในเขตพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี พ.ศ.2562 และร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ โดยมีพื้นที่เป้าหมาย ณ วัดบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 1 ต.อินทขิล และวัดช่อแลพระงาม หมู่ที่ 1 ต.ช่อแล ได้รับเกียรติจาก นายฐิติ อินทะพันธุ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นประธานในการปล่อยแถวพร้อมให้โอวาท แก่ สมาชิก อปพร.

22 มีนาคม 2562

พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

21 มีนาคม 2562

วันที่ 19 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมเปิดบ้านสานสายใยรัก "วิชาการก้าวหน้า สืบสานวัมนธรรมคนเมืองแกน" โดยได้รับเกียรติจาก นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่แตง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมชมนิทรรศการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ได้มีการแสดงผลงานนักเรียน ผลงานครู และนิทรรศการแนะแนว การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ได้มีเด็กนักเรียน และผู้ปกครอง ของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตอำเภอแม่แตง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

19 มีนาคม 2562

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒราเข้าร่วมกิจกรรม “ชาวเชียงใหม่ รวมใจ ไล่หมอกควัน” เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ และเนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

18 มีนาคม 2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ เพื่อดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ทั้ง 27 ชุมชนในเขตพื้นที่

27 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

27 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และโครงการหนูน้อยพลังศูนย์เด็กสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย “ทีปังกรการุณยมิตร”

22 กุมภาพันธ์ 2562

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญชวนประชาชนจากทุกชุมชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตามวัน แวลา สถานที่ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ได้แจ้งกำหนดการผ่านการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของชุมชนแล้ว

21 กุมภาพันธ์ 2562

หนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่ 9

หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 9” พบกันวันที่ 25 ธันวาคม 2561ถึง 3 มกราคม 2562

กับหลากหลายกิจกรรม หลากหลายความทรงจำดีๆ ที่ชวนให้คุณต้องหลงรัก ที่นี่เมืองแกน

หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 9 พบกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น ในอุ่นไอของความรัก...รักสายหมอก รักดอกไม้ กับ Landmark ใหม่ “Honey Land” ที่พร้อมให้ทุกท่านมาร่วม!!!           Shoot-Check-Share” กับ “ทุ่งดอกคำแผ้แหล้” และ “ทุ่งดอกคอสมอส” นับสามล้านต้น ที่บานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งกว่า 20 ไร่ เพลิดเพลินกับการรับชมการแสดงดนตรีในสวน “Blossom music in the Garden”    และอย่าลืมแวะ Selfie กับกังหันเมืองแกน และรองเท้ายักษ์ ณ ลานเพลินเจริญใจ ชมความงามของดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ พร้อมจุดถ่ายรูปสวยๆ กับฝูงน้องแกะสุดน่ารัก และพลาดไม่ได้เลยสำหรับ นักวิ่งสายสุขภาพทั้งหลาย วิ่งกลางสายหมอก และดอกไม้ ในกิจกรรมดีๆ “เมืองแกน ฮาล์ฟมาราธอน”

เติมความสุขกับกิจกรรมสบายๆ ชมทิวทัศน์เมืองแกนกับการนั่งรถรางพร้อมมัคคุเทศก์น้อย นำท่านกราบสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่

04 มกราคม 2562

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้องเจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักรักฯ ร่วมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศง 2562​ ณ​ โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักฯ​ 
04 มกราคม 2562

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.ดงพระราม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายศรชัย ชมถิ่น ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับ
11 ธันวาคม 2561

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยกองสวัสดิการสังคม ได้เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมมัคคุเทศก์​ท้องถิ่น​ ณ​ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี​การเกษตร​ ให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในงานหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่9 เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของ้องถิ่น อีกทั้งยังช่วยให้เด็กสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชุมชนตนเองอีกด้วย
08 ธันวาคม 2561

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
06 ธันวาคม 2561

คณะผู้บริหารฯ​ คณะครู​ นักเรียน​ โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักฯ​ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ​ ณ​ โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
04 ธันวาคม 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1