ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน 
การจัดการประชุมเตรียมงาน "หนาวนี้ที่เมืองแกน" ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้ เป็นการระดมความคิดเห็นจากชุมชน ในการดำเนินกิจกรรมภายในงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากชุมชน บูรณาการร่วมกันในการดำเนินงาน หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 8 สร้างความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนอย่างแท้จริง
10 ตุลาคม 2560

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน จัดกิจกรรม นำผู้สูงอายุ เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
07 ตุลาคม 2560

แปลงดอกดาวเรือง 24,768 ต้น จะบานสะพรั่งรอบบริเวณสำนักงานเทศบาล สวนสาธารณะในเขตพื้นที่ โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรการุณยมิตร และส่วนหนึ่งจำนวน 3,000 ต้น จะสนับสนุนให้อำเภอแม่แตง ในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และให้ประชาชนได้ร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็ดพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
06 ตุลาคม 2560

ในช่วงเช้านักเรียน นายประพันธ์ ชัยอินตารองนายกฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและไหว์พระสวดมนต์

-มีวิทยากรพิเศษมาเล่าประวัติความเป็นมาของเมืองแกนทางประวัติศาสตร์

-มีการแข่งขันร้องเพลง เมืองแกนไมค์ทองคำ ครั้งที่2 ณ อาคารเอนกประสงค์เมืองแกน29 กันยายน 2560

นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรี กล่าวให้โอวาสแก่นักเรียน ในพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียนD. A. R. E. ณ อาคารมัธยม โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก
29 กันยายน 2560

นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมโครงการ "Stop Teen Mom" รณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาเกษตรเมืองแกน
28 กันยายน 2560

วันนี้เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลทุกคนมีการเข้าแถวเคารพธงชาติไทยร่วมกัน
28 กันยายน 2560

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดการประกวดร้องเพลงรายการคนพิการเมืองแกนไมค์ทองคำ ครั้งที 1
27 กันยายน 2560

นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา กล่าวเปิดโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการและการปรับสภาพจิตใจคนพิการ ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน
27 กันยายน 2560

ท่านรองประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารฯ ท่านสมาชิกสภาฯ กล่าวโอวาทแก่นักเรียน ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อสุขภาวะที่ดี ณ อาคารเรียนมัธยม เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
27 กันยายน 2560

นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานเปิดการจัดอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ. ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน
26 กันยายน 2560

นายสงวน แก้วตาติ๊บ และ นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อสุขภาวะที่ดี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน
25 กันยายน 2560

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่ง ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560
20 กันยายน 2560

ท่านรองนายกฯ นายประพันธ์ ชัยอินตา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต. ท่าข้าม จังหวัดแพร่
15 กันยายน 2560

ในช่วงเช้านักเรียน นายประพันธ์ ชัยอินตารองนายกฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและไหว์พระสวดมนต์

-นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกฯมอบนโยบายแก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

-มีการทำดอกไม้ โดยวัสดุต้นใบเตย มะกรูด เพื่อใช้แขวนตู้เสื้อผ้าหรือในรถยนต์ เพื่อระงับกลิ่นเหม็นอับ

-มีการสอนทำน้ำผลไม้ปั่น เพื่อสุขภาพเอาไว้ดื่มก่อนอาหารกลางวัน

15 กันยายน 2560

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1