ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเข้าแถวเคารพธงชาติไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ 100ปี ธงชาติไทย
วันนี้เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลทุกคนมีการเข้าแถวเคารพธงชาติไทยร่วมกัน

 
28 กันยายน 2560