ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียนD. A. R. E.
นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรี กล่าวให้โอวาสแก่นักเรียน ในพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียนD. A. R. E. ณ อาคารมัธยม โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก

 
29 กันยายน 2560