ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมเตรียมความพร้อม "หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 8"
นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน 
การจัดการประชุมเตรียมงาน "หนาวนี้ที่เมืองแกน" ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้ เป็นการระดมความคิดเห็นจากชุมชน ในการดำเนินกิจกรรมภายในงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากชุมชน บูรณาการร่วมกันในการดำเนินงาน หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 8 สร้างความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนอย่างแท้จริง

 
10 ตุลาคม 2560