ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
แปลงดอกดาวเรืองเมืองแกน
แปลงดอกดาวเรือง 24,768 ต้น จะบานสะพรั่งรอบบริเวณสำนักงานเทศบาล สวนสาธารณะในเขตพื้นที่ โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรการุณยมิตร และส่วนหนึ่งจำนวน 3,000 ต้น จะสนับสนุนให้อำเภอแม่แตง ในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และให้ประชาชนได้ร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็ดพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 
06 ตุลาคม 2560