ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ทัศนศึกษาโรงเรียนสร้างสุข สามฝั่งแกน
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน จัดกิจกรรม นำผู้สูงอายุ เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล

 
07 ตุลาคม 2560