ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการเมืองแกนสดใส ร่วมใจใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะ
วันที่ 4 เมษายน 2561 นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา มอบป้ายส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยของคนใช้จักรยาน ตามโครงการเมืองแกนสดใส ร่วมใจใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะ แก่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรณรงค์สร้างสุขภาวะในชุมชนโดยการสร้างชุมชนเมืองจักรยาน ให้คนในชุมชนเมืองแกนเกิการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะ ผ่านการสร้างชุมชนจักรยาน

 
04 เมษายน 2561