ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และบัณฑิตน้อย (นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล 3) โดยมีนายประพันธ์ ชันอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน 
28 มีนาคม 2561