ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เปิดบ้านสานสายใยรัก
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมเปิดบ้านสานสายใยรัก ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา การจัดกิจกรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มุ่งสู่การศึกษาไทยยุค Thailand 4.0 การมอบเกียรติบัตรแก่คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ การจัดบูธนิทรรศการ กลุ่มการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความสามารถบนเวที เพื่อส่งเสริมการแสดงออกให้กับเด็กนักเรียน ร่วมกับผู้ปกครอง ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน

 
29 มีนาคม 2561