ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการสัมมนาเพื่อการประเมินผลการจัดการศึกษาประจำปี เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อการประเมินผลการจัดการศึกษาประจำปี โดยมีคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรการุณยมิตร และโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน

 
30 มีนาคม 2561