ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วันที่ 4-6 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามอบเบี้ยผู้สูงอายุ โดยมีนายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเมืองแกน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากชุมชน ตลอดถึงแจ้งนโยบายการทำงาน และรายงานผลการดำเนินโครงการต่างๆ พร้อมทั้งมอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

 
04 เมษายน 2561