ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมสร้างบ้านสร้างสุขสามฝั่งแกน
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมสร้างบ้านจากลังกระดาษ และเก้าอี้ดนตรีหมวก เพื่อพัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจ ความคิดสร้างสรรค์ เสริมจินตนาการในผู้สูงอายุ ถือเป็นสื่อการเรียนการสอนมอบให้เด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรการุณยมิตรได้ศึกษา ทุกชิ้นส่วนทำด้วยความรักและความตั้งใจของพ่ออุ้ย แม่อุ้ยที่จะมอบให้ลูกหลาน

 
29 มิถุนายน 2561