ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และศูนยฺ์พัฒนาเด็กทีปังกรการุณยมิตร นำนักเรียนร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 "นครแม่สอดวิชาการ" ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 
10 กรกฎาคม 2561