ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
มะลิแทนใจ สร้างสุขสามฝั่งแกน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกนจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิ วันแม่แห่งชาติ โดยให้นักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกนประดิษฐ์ดอกมะลิ เพื่อฝึกเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และเพื่อจำหน่ายเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่ใกล้จะถึงนี้ค่ะ

 
17 กรกฎาคม 2561