ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นางสุดารัตน์ อินทราศี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันยาเสพติดให้กับเด็ก จัดกิจกรรมเข้าค่าย 2 คืน 3 วัน ที่ค่ายนเรศวรมหาราช โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก ระดับชั้น ม.1-2ของ โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา และโรงเรียนบ้านปงอินทขิลวิทยาคาร


 
27 มิถุนายน 2561