ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมันสามัญ สมัยที่ 3
ประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมันสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

 
27 สิงหาคม 2561