ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และจัดทำฐานภาษีเมืองแกน
เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ดำเนินโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน

 
23 กันยายน 2561