ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
พิธีไหว้ครู ครอบครูหลวง เมืองแกน
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 สภาวัฒนธรรมเมืองแกน ร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดงานพิธีไหว้ครู ครอบครูหลวง เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพงานศิลป์ ฟ้อน ดนตรี ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ภาพโดยคุณภาพโดยคุณชัยพฤกษ์ เคลื่อนเพชร (seven chiangmai)

 
17 กรกฎาคม 2561