ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เปตองสร้างสุข เมืองแกนคัพ ครั้งที่ 1
โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมเปตองทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม สมาธิเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง กิจกรรมนี้ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

 
20 กรกฎาคม 2561