ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
สภาเด็กและเยาวชนเมืองแกน ร่วมช่วยเหลือสังคม และเรียนรู้ชุมชน
เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมกับกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและเรียนรู้ชุมชน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ และทำกิจกรรมรณรงค์สมทบทุน เพื่อมอบของใช้ส่วนตัวแก่ผู้พิการ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

 
22 ตุลาคม 2561