ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
สภาเด็กและเยาวชนเมืองแกน จัดกิจกรรมร่วมช่วยเหลือสังคม
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 สภาเด็กและเยาวชนเมืองแกน ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการหยาดฝน

 
05 พฤศจิกายน 2561