ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย"ทีปังกรการุณยมิตร" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย"ทีปังกรการุณยมิตร" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การเกษตรเมืองแกน

 
05 พฤศจิกายน 2561