ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เรียนรู้โรคข้อเข่าเสื่อม กับโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมบรรยายหัวข้อโรคข้อเข่าเสื่อม เป็นการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ และร่วมทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน

 
21 กันยายน 2561