ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายเมืองแกน
วันที่ 25 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ดำเนินกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเมืองแกนสดใส ร่วมใจใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะ รอบที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน

 
25 กันยายน 2561