ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ออนเหนือ
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านรองประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน และรับชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน ณ โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน

 
22 ตุลาคม 2561