ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บันนังสตา จังหวัดยะลา
นายฐิติ อินทะพันธุ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บันนังสตา จังหวัดยะลา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรการุณยมิตรค่ะ

 
04 ธันวาคม 2561