ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
อบรมโครงการส่งเสริมมัคคุเทศก์​ท้องถิ่น​
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยกองสวัสดิการสังคม ได้เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมมัคคุเทศก์​ท้องถิ่น​ ณ​ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี​การเกษตร​ ให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในงานหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่9 เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของ้องถิ่น อีกทั้งยังช่วยให้เด็กสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชุมชนตนเองอีกด้วย

 
08 ธันวาคม 2561