ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ดงพระราม จังหวัดปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.ดงพระราม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายศรชัย ชมถิ่น ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับ

 
11 ธันวาคม 2561