ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีลอยกระทงในชุมชน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทงในชุมชน  ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด  “แอ่วยี่เป็งม่วนใจ๋  ปลอดประทัดยักษ์  ไร้แอลกอฮอล์”   และ “สืบสานประเพณียี่เป็งตามวิถีล้านนา  สืบสานภูมปัญญาท้องถิ่น”  ขึ้น  ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน โดยมีนางสุดารัตน์ อินทราศี ปลัดเทศบาล ปฏิบัตินหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และจัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วยการทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ การทำผางประทีป  และทำซุ้มประตูป่า


 
23 พฤศจิกายน 2561