ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ลอยกระทง 2561 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานภูมปัญญาท้องถิ่น ให้แก่เด็กนักเรียนได้ร่วมเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน วิธิร์มา กันยายน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561


 
23 พฤศจิกายน 2561