ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ เพื่อดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ทั้ง 27 ชุมชนในเขตพื้นที่


 
27 กุมภาพันธ์ 2562