ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

การประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา


 
27 กุมภาพันธ์ 2562