ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
“ชาวเชียงใหม่ รวมใจ ไล่หมอกควัน” เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ และเนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย”

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒราเข้าร่วมกิจกรรม “ชาวเชียงใหม่ รวมใจ ไล่หมอกควัน” เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ และเนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์


 
18 มีนาคม 2562