ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เปิดบ้านสานสายใยรัก 2562

วันที่ 19 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมเปิดบ้านสานสายใยรัก "วิชาการก้าวหน้า สืบสานวัมนธรรมคนเมืองแกน" โดยได้รับเกียรติจาก นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่แตง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมชมนิทรรศการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ได้มีการแสดงผลงานนักเรียน ผลงานครู และนิทรรศการแนะแนว การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ได้มีเด็กนักเรียน และผู้ปกครอง ของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตอำเภอแม่แตง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


 
19 มีนาคม 2562