ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
บัณฑิตน้อย

พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา


 
21 มีนาคม 2562