ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วัน อปพร. ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

วันที่ 22 มีนาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วย สมาชิก อปพร. ในเขตพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี พ.ศ.2562 และร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ โดยมีพื้นที่เป้าหมาย ณ วัดบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 1 ต.อินทขิล และวัดช่อแลพระงาม หมู่ที่ 1 ต.ช่อแล ได้รับเกียรติจาก นายฐิติ อินทะพันธุ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นประธานในการปล่อยแถวพร้อมให้โอวาท แก่ สมาชิก อปพร.


 
22 มีนาคม 2562