ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
งานประเพณีเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเมืองแกน

วันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และพี่น้องประชาชนอำเภอแม่แตง ร่วมสืบสานงานประเพณีเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเมืองแกน

และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าสามฝั่งแกน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน

*******************************************************************************************

เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ – สามเณรทุกรูปทุกวัด ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

 - พิธีกล่าวอังเจิญขึ้นต๊าวตังสี่แบบพื้นเมืองเหนือ

 - ถวายเครื่องสังเวยเทวดาประจำลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน

 - ดนตรีพื้นเมืองแห่รับเทวดา  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน (ข่วงเมืองแกน)

เวลา 09.00 น.  ท่านประธานในพิธี โดยได้รับเกียรติจากนายสืบพงษ์  นิ่มพูลสวัสดิ์  นายอำเภอแม่แตง นางสุดารัตน์ อินทราศี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และพี่น้องประชาชน  ร่วมพิธีโองการบวงสรวงพระเจ้าสามฝั่งแกนและเสาหลักเมือง(อินทขิล) เมืองแกน โดยเครื่องพลีกรรมบวงสรวง 28 อย่าง

นายสืบพงษ์  นิ่มพูลสวัสดิ์  นายอำเภอแม่แตง กล่าวถวายราชสดุดีพระเจ้าสามฝั่งแกน จุดเครื่องทองน้อย / ถวายพุ่มเงิน พุ่มทอง / ถวายมาลัยข้อพระกร/ จุดเทียนนวโลบวงสรวง (เทียน 9 เล่ม)

จุดประทัด 1,000  นัด และมีการแสดงฟ้อนถวายบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าสามฝั่งแกน การแสดงฟ้อนเล็บพื้นเมือง โดยช่างฟ้อนเล็บ 27 ชุมชน จำนวนกว่า 200 ชีวิต หลังจากนั้นจึงมีพิธีสงฆ์ 

และตลอด 5 วัน 5 คืน ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 – 4 มิถุนายน 2562 ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป (พระเจ้าฝนแสนห่า) ใส่บาตรพระประจำวันเกิด ใส่บาตรบูชาคุณ 108 บาตร และร่วมใส่ขันดอก (ตลอดทั้งวัน) ทุกคืน ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ชมการแสดงบนเวทีของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแกนพัฒนา กิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เช่น กาดหมั้วครัวแลง การออกร้านสินค้าพื้นเมืองของชุมชน และมหรสพสมโภช ฯลฯ


 
31 พฤษภาคม 2562