ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ "สร้างสุข สามฝั่งแกน" 2562

วันที่ 19 เมษายน 2562 สภาวัฒนธรรม และโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมจัดกิจกรรมสืบฮีตโตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและมีการแสดงฟ้อนรำ โดยตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ จากหลายชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน


 
19 เมษายน 2562