ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองปทุมธานี

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองปทุมธานี โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาสตรี วิสาหกิจชุมชน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา


 
29 พฤษภาคม 2562