ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม

โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม

วิทยากร โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ อบรมให้ความรู้แก่ พนักงาน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ในด้านสิทธิประกันสังคม และการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในการทำงาน


 
08 พฤษภาคม 2562