ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

"สุนทรภู่"
เชื่อว่าหลายคนจะต้องรู้จัก "กวีชาวไทย" ที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง "พระอภัยมณี" จนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม หรือ "มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์" หรือ "เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย"

และเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี คือ "วันสุนทรภู่" โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จึงได้จัดกิจกรรม โดยมีการจัดนิทรรศการ ประกวดแต่งคำกลอน เพื่อแสดงถึงการรำลึกถึง และเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย และฝึกฝนทักษะภาษาไทยด้วย


 
26 มิถุนายน 2562