ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
สุขภาพกายดี สุขภาพจิตแจ่มใส สร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

กิจกรรมโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกนในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้มีการสอนทำ"พรมเช็ดเท้ามุ้งมิ้ง" มาสอนให้ผู้สูงอายุได้ฝึกทักษะงานฝีมือ ที่สามารถสร้างเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักให้ผู้สูงอายุได้ สร้างรายได้ให้ครอบครัว ซึ่งสามารถทำในช่วงเวลาว่าง ซึ่งอาจรวมกลุ่มอาชีพประดิษฐ์ ทำให้ผู้สูงอายุมีสังคม อารมย์แจ่มใส และมีรายได้เสริมจุนเจือครอบครัว
และในวันนี้ยังได้มีกิจกรรมที่แสดงออกถึงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ศิลปะการซอพื้นเมือง วิทยากรโดยทีมจู ขี้เมี้ยง ได้นำศิลปะการขับร้องเพลงพื้นบ้าน ซอล้านนา มาให้นักเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน ได้ร่วมเรียนรู้ และร่วมสืบสาน ซึ่งการเรียนรู้ที่ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนานจากวิทยากรเป็นอย่างยิ่ง


 
28 มิถุนายน 2562