ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
สูงวัย อย่างมีคุณค่า ❤️ “สร้างสุข สามฝั่งแกน”

โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำผู้สูงอายุ ร่วมเรียนรู้ทักษะการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ โดยมีการสอนการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า หรือเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว และการทำดอกไม้ประดิษฐ์ จากขวดพลาสติกเหลือใช้ ในครัวเรือน ทั้งนี้ผู้สูงอายุจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ และยังสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุไม่อยู่นิ่ง และดึงความคิดสร้างสรรค์ออกมาใช้ ทำให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ ฝึกควบคุมการใช้งานอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ฝึกสมองให้สัมพันธ์กัน ฝึกสมาธิ และพัฒนาความจำให้ดีขึ้นด้วย


 
21 มิถุนายน 2562